EnergyMeasures  Europese Unie
EnergyMeasures wordt medegefinancierd door het Horizon-2020 programma van de Europese Unie onder de overeenkomst 894789.
EnergyMeasures
Europese Unie
EnergyMeasures wordt medegefinancierd door het Horizon-2020 programma van de Europese Unie onder de overeenkomst 894789.

Opzet

Aanmelding

Je kan je via diverse kanalen aanmelden voor deelname aan het project. We verzamelen contactgegevens van de deelnemers en een eerste inschatting van hun woonsituatie via een EPC, indien beschikbaar. We peilen naar hun motivatie om deel te nemen en maken een afspraak voor een huisbezoek.

Eerste huisbezoek

Tijdens een eerste huisbezoek gaan we in gesprek met de bewoners en verzamelen we informatie over het energieverbruik van het huishouden, en hun energie-gerelateerde gewoontes. We gaan rond in de woning en bekijken de woningkwaliteit en bespreken eventuele problemen. We nemen de meterstanden op, en leggen het gebruik van de woonmeter uit zodat de deelnemers ermee aan de slag kunnen. Na dit huisbezoek stellen we samen aan de hand van de besproken problemen, gewoontes en verbruik, een energieplan op maat op.

Tweede huisbezoek

We bespreken het energieplan met het huishouden. We bekijken welke besparingstips uit de waaier het meest baat kunnen hebben, en samen met de deelnemers kiezen we die hulpmiddelen uit de energiewinkel die het meeste voordeel opleveren.

Verdere opvolging

Achteraf informeren we welk effect de aangeboden adviezen en hulpmiddelen hebben. De meterstanden worden opnieuw opgenomen.